Saraswati Shishu Vidya Mandir
Ghoda Bazar, Puri
Quick Links

Photo Album

10th Result 2017
Ganesh Puja 2021
Matrubhasa Divas 2022
Saraswati Puja 2022
25th Gyan Bigyan Mela
Ganesh Puja 2023
Medhabi Abhinandan 2016
Saraswati Puja 2023
28th Annual Function 2019-20
Ghar Hin Vidyalaya Prakalap
Medhabi Abhinandan 2017
Science Day 2019
29th Annual Function
Ghar Hin Vidyalaya Prakalap 2
Medhabi Abhinandan 2018
Science Day Feb 29
69th Republic Day
Ghar Hin Vidyalaya Prakalapa S
Medhabi Abhinandan 2022
Science Exhibition 2015
71th Republic Day
Ghar Hin Vidyalaya Prakalpa 17
Mock Assembly 7 Feb 2015
Science Exhibitions
72th Republic Day
Gopabandhu Jayanti
Nabakalebar Rathayatra 2015
Science Karmasala
73th Republic Day
Gramya Sangosthi
National Ganita Diwas 2020
Science Karmasala 2017
74th Republic Day
GrandFather & GrandMother 2016
National Science Day 2018
Shishu Batika Matru Karmasala
75th Republic Day
GrandFathersMothers Samilani
National Science Day 2022
Shishu Batika Sports 2017
77th Independence Day
Guru Divas 2021
National Science Day 2023
Shishu Batika Swasthya Pariksh
9th Abhibhabak Baithak 2016
Guru Diwas 2015
Netaji Jayanti 2019
Shishu Divas 2017
Absarkalina Sambardhana Sabha
GURU Diwas 2016
Netaji Jayanti 23
Shishu Diwas
Annual Function 2015-16
Guru Diwas 2019
New Building Inauguration
Shishu Sibira & Matru Karmasal
ANNUAL FUNCTION 2018-19
Guru Diwas 2023
Plantation by Parents
Shishu Sibira 2015
Annual Function Silver Jubilee
Guru Pujan Utsav 2017
Pradeshika Medha Exam
Shishu Sibira 2016
Annual Function-2014
Guru Purnima 2015
Pratistha utsva Ganesh & Saras
Shishu Sibira 2018
Annual Jeje Bapa Samilani
Guru Purnima 2018
Prize Giving Ceremony 2016
Shishu Sibira 2018-19
Annual Math Day 2017
GuruDiwas
Prize Giving Ceremony 2016 1
Shishu Sibira 2019
Annual Prize Day 2015
Gyana Bigyana Mela 2023
Prize Of Republic Day
Shishu Sibira Class 1 to 3
Annual Sports 2015
Health Camp Sanskar Kendra
Purba Chatra 2019
Shree Krushna Janmastami 2016
Annual Sports 2017
Health Check Up, Shishu Batika
Purva Chhatra (Ex-Student's Me
Shree Krushna Utsav 2023
Annual Sports Shishu Batika
INAUGURATION-CUM-WELCOME
Raksha Bandhan Utsav
Shri Ganesh Puja 2022
Antarjatiya Matrubhasa Divas
INDEPENDENCE DAY 2019
Raksha Bandhan Utsav 2023
Shubha Ashirbad Divas
ATAL TINKERING LAB
Inter School Competition
Raksha Bandhan Utsav, 2017-18
Silver Jubliee
Aug 15
International Yoga Day 2022
Rakshya Bandhan 2016
Sri Ganesh Puja
Aug 15 2017
janamashtami Utsav 2017
Rakshya Bandhan Ustva 2015
Staff Group Photos
Aug. 15. 2022
Janmastama Utsav 2019
Rakshya Bandhan Utsav 2019
Subhashirbad Utsav- Class 10th
Ayurvedic College Seba Karya
janmastami ustav 2015
Rastriya Naba Barsha
Swabhiman Diwas 2015
Bal Bharati, Oath Taking Cerem
January 26 2016
Rath Yatra 2019
Swacha Bharat Abhiyan
Bal Shibira (6th to 9th)
Jatiya Ganita Divas 2019
Rath Yatra 2023
swadhinata Diwas 2015
Bal Sibira 2016
Jeje Bapa Jeje Ma Samilani2016
Rath Yatra Seba 2016
Swagat Samiti Baithak
Bal Sibira 2019
Jeje Bapa Jeje Maa Sammilani
Rath Yatra Seba 2017
Traffic Awareness Programme
Bal Sibira Bana Bihar, SSVM Gh
Jejebapa Jejemaa 2019
Rath Yatra Seba 2018
Utkal Divas 2018-19
Barsha Pratipada Ustav
Jejebapa Jejemaa Samilani 2019
Ratha Yatra Seba 2015
Utkal Divas 2022
Batika Ghar Hin Vidyalaya Prak
kalas Sobhayatra for Silver
RathYatra Seba 2022
Vidyarambha Sanskar Yagna +2
Batika Sibira
Kanya Shibira 2018
Republic Day 26 Jan 2015
Vidyarambha Sanskar Yajna
Bigyan Mela 2016
Kanya Sibira 2015
Republic Day 68th
Vidyarambha Yajna
Collecter Visit the School
Kanya Sibira 2017
Sambadika Sammilani
Vidyarambha yajna 2015
College Ganesh Puja
Math Day Dec-22
Samuhika Baithak For Silver Ju
Vidyarambha Yanga 2018-19
College Picnic
Matru Bhasa Divas 2018
Sandarva Pathachakra-2015 Puri
Vidyarambha Yangya 2017
Gandhi & Shastri Jayanti
Matru Karma Sala 2016
Sankula Acharaya Prasikshyna
Vivekananda Jayanti 2017
Gandhi & Shastri Jayanti 2019
Matru Samilani 2015
Saraswati Puja 2016
vivekananda Jayanti 2018
Ganesh Puja 2015
Matru Samilani 2016
Saraswati Puja 2018
Vivekananda Jayanti 2020
Ganesh Puja 2016
Matru Samilani 2020
Saraswati Puja 2019
World Plantation Day 02.07.16
Ganesh Puja 2017
Matru Sammilani 2023
Saraswati Puja 2020
Yoga Diwas June 21
Ganesh Puja 2019
Matrubhasa Divas 2020
Saraswati Puja 2021
Yoga Diwas June 21. 2016